Nieuws

Corona en uitvaart
De maatregelen die door het RIVM van kracht zijn geworden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben ook gevolgen voor het afscheid nemen van een dierbare. Voor afscheidsplechtigheden geldt vanaf 28 april 2021 de richtlijn van maximaal 100 personen met inachtneming van de 1,5 meter afstand. De aantal personen is exclusief de uitvaartleider, personeel uitvaartcentra, begraafplaatsen en crematoria. In de praktijk betekent dat het maximaal aantal personen afhankelijk is van de locatie. Voor meer informatie neem dan contact op met uw uitvaartleider.
28 april 2021